TRUNG TÂM THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY KIÊN LONG 01/01/1970