Hướng dẫn thanh toán

Để nhanh chóng xác nhận thanh toán của quý khách hàng NAM Á kính mong quý khách hàng thực hiện đúng cú pháp nội dung chuyển tiền khi chuyển khoản vào tài khoản của NAM Á như sau:

Thanh toán HĐ NAM Á - Mã hợp đồng ( Hoặc tên khách hàng trên hợp đồng )

Sau khi thanh toán, quý khách chỉ cần scan hoặc chụp ảnh biên lai hoặc giấy ủy nhiệm chi và gửi vào địa chỉ applenama175@gmail.com  hoặc địa chỉ email của nhân viên trực tiếp hỗ trợ, NAM Á sẽ khởi tạo dịch vụ ngay cho quý khách khi nhận được email và xác nhận việc thanh toán là chính xác mà không cần chờ đợi trong khoảng thời gian ngân hàng thực hiện việc chuyển tiền.

Vietcombank : 007 1001 371 - Hoàng Thị Chuyền

Agribank : 1902 2063 09441 - Hoàng Thị Chuyền